محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع 60 بسته مواد شوینده و بهداشتی میان مددجویان بهزیستی در شهرستان لامرد

به همت خیراندیشان 60 بسته مواد شوینده و بهداشتی تهیه و بین مددجویان این شهرستان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان لامرد تعداد 60بسته مواد شوینده و بهداشتی به ارزش ریالی 210/000/000 بین مددجویان این شهرستان توزیع شد.این بسته ها به مددجویانی که از قبل توسط مددکاران شناسایی شده اند تحویل داده شد