محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه سازماندهی و هماهنگی مانور طرح محب

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه سازماندهی و هماهنگی مانور طرح محب (مشاوره و حمایت های روانی اجتماعی در بلایای طبیعی، انسان ساخت و حوادث اضطراری ) با حضور هوشیار معاون و کارشناسان معاونت امور توسعه پیشگیری برگزار شد.

انتهای پیام /فاطمه رضایی