محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه شورای اداری بهزیستی فارس با حضور رئیس سازمان در حال برگزاری است

جلسه شورای اداری بهزیستی استان فارس با حضوردکتر قادری،معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی و دکتر انجلاسی، مشاور رییس سازمان در امور توسعه و نظارت بر برنامه ها و دبیر شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور و مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات بهزیستی های استان فارس هم اکنون(یکشنبه ۲۶دی ماه)در حال برگزای است.
انجلاسی،مشاور رئیس و دبیر شورای معاونین سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: این جلسه با تکیه بر دو محور بهره مندی از نقطه نظرات خلاقانه همکاران جهت خدمت رسانی هدفمند به افراد تحت پوشش و بهره مندی از سخنان راه گشای رئیس سازمان بهزیستی کشور و آشنایی ایشان با بدنه سازمان و نیروهای در صف اول خدمت رسانی تشکیل شده است.

‌روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس ‌