جلسه هماهنگی با مرکزمثبت جهت اقدامات هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرچهان، جلسه ای پیرامون برنامه ریزی، هماهنگی جهت اقدامات و برنامه های پیش رو در هفته بهزیستی برگزار شد. این جلسه با حضور ریاست اداره ، پرسنل وهمچنین همکاران مرکز مثبت زندگی برگزار گردید و پیشنهادات واقدامات لازم در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.