محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه پیگیری مصوبات ساماندهی کودکان کار وخیابان با حضور معاون سیاسی امنیتی  اجتماعی استانداری فارس

جلسه پیگیری مصوبات ساماندهی کودکان کار وخیابان با حضور معاون سیاسی ,امنیتی , اجتماعی استانداری ومدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه پیگیری مصوبات ساماندهی کودکان کار وخیابان با حضور معاون سیایی امنیتی  اجتماعی استانداری ومدیر کل بهزیستی  در تاریخ ۱۷ مرداد  در دفتر معاون سیاسی  امنیتی استانداری برگزار گردید ومقرر شد روند پذیرش کودکان مذکور ترسیم  وچالش های احتمالی احصا وجهت رفع آن باحضور معاون نامبرده پیگیری و اقدام گردد./