محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جهرم/برگزاری جلسه صیانت و ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان جهرم، جلسه صیانت و ساماندهی معتادان متجاهر در محل فرمانداری ویژه شهرستان جهرم با حضور معاون امنیتی سیاسی فرماندار، شهرداری، شورای شهر، رییس و کارشناس واحد پیشگیری اداره بهزیستی جهرم و دیگر ارگان‌های مرتبط برگزار گردید. در ابتدا رییس اداره بهزیستی در این خصوص عنوان کرد، همانگونه که اعتیاد به مواد مخدر و معتادان متجاهر یکی از آسیب‌های اجتماعی است و موجب تهدیدات و آسیب‌های دیگری را در جامعه فراهم می کند ساماندهی این دسته از معتادان که تاثیر منفی در چهره عمومی شهر دارند، نیازمند به میدان آمدن همه دستگاه‌های متولی است. همچنین اشاره نمودند، هیچ ارگانی به تنهایی قادر به مهار و اقدام اثربخشی ماندگار در حوزه و کنترل و کاهش آسیب به ویژه اعتیاد و معضل معتادین متجاهر نیست لذا برای کنترل این معضل و پاکسازی چهره شهر از این ناهنجاری به همکاری و همراهی مسئولانه جدی در همه دستگاهها می‌طلبد و در پایان مصوب گردید که این طرح تا پایان سال جاری اجرا گردد.