محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضورسرهنگ مقدم فرماندهی سپاه شهرستان فیروزآباد و بازدید از نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی گروههای هدف بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در در تاریخ بیست و هفتم تیر ماه ۱۴٠۱راس ساعت هفت عصر باحضور و همراهی پور آقایی رئیس اداره بهزیستی و کارکنان این اداره و مراکز اقامتی شهرستان ،سرهنگ مقدم فرماندهی سپاه شهرستان از نمایشگاه صنایع دستی گروههای هدف بهزیستی بازدید نمود./انتهامرتضوی