محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور بازرسان دفتر ارزیابی و عملکرد اداره کل بهزیستی فارس در شهرستان استهبان

حضور بازرسان دفتر ارزیابی و عملکرد اداره کل بهزیستی فارس در شهرستان استهبان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان استهبان؛ قطعی و کریمیان کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد اداره کل بهزیستی فارس، ضمن دیدار با رفیعی رئیس اداره بهزیستی و عسکرزاده بازرس اداره، از مرکز مثبت زندگی کد 10871 شهر استهبان و مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی دختران بالای 14 سال بقیه الله الاعظم (عج) بازدید کردند.کارشناسان اداره کل همچنین پس از دیدار با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان استهبان و نظرسنجی از پرسنل در حوزه های مختلف اداری، به کیفیت بخشی و مرتبط بودن آموزش های مهارتی سازمان، شناسایی ظرفیت ها و قابلیت ها تاکید کردند و در تبیین اهداف این بازرسی بیان داشتند: این بازدید در راستای آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در ارتقاء و بهبود عملکرد مراکز ، افزایش اثربخشی و بهره وری فعالیت ها، فعال نمودن ارکان های اجرایی ، شناسایی تجهیزات و فضاهای مراکز، ارزیابی کلی وضعیت موجود و شناسایی چالش ها در سطح شهرستان انجام می‌شود./هنردوست