محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس در کارگاه آموزشی زنان سرپرست خانوار

به منظور توانمندسازی و فراهم نمودن زمینه اشتغال جامعه هدف و با همکاری سازمان فنی حرفه ای دوره ی آموزشی رایگان شیرینی پزی جهت ۱۹ نفر از بانوان سرپرست خانوار شهرک سعدی و تحت حمایت واحد امور اجتماعی بهزیستی شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز این برنامه با حضور مدیرکل بهزیستی فارس، معاون امور اجتماعی، مدیر بهزیستی شیراز، جانشین مدیر بهزیستی شیراز، کارشناس مسئول و کارشناس دفتر توانمندسازی بانوان بهزیستی فارس، کارشناس مسئول امور اجتماعی و کارشناسان دفتر توانمندسازی بانوان بهزیستی شیراز برگزار شد.