محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه/تشکیل کارگروه نظارت بر مراکز اقامتی کمپ ترک اعتیاد بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه:

کارگروه نظارت بر کمپ ترک اعتیاد با حضور مددی ریاست بهزیستی و دکتر صفری ریاست دانشگاه پیام نور و دکتر محمدی ریاست دانشگاه آزاد شهرستان خرامه انجام گرفت. مددی در ابتدابه ارائه خدمات کمپ ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی پرداخت و در ادامه بیان کرد همکاری دانشگاه ها درخصوص پژوهش های علمی و آموزش در سطح جامعه و کمپ ترک اعتیاد می تواند به رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی شهرستان کمک کند.

در پایان این کارگروه مدیران دانشگاهی شهرستان قول مساعد جهت همکاری با مجموعه بهزیستی جهت برگزاری کلاس های آموزشی به رهجویان کمپ و خانواده های ایشان دادند .

انتهای پیام /فاطمه رضایی