محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج|بازدید شبانه از مرکزاقامتی میان مدت ترک اعتیاد نیاز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج ، غلامی رئیس اداره به همراه سرادار رابط حراست و میری کارشناس پیشگیری از مرکز بازدید نمودند. غلامی ضمن بررسی وضعیت پرونده ها در خصوص برنامه های مرکز در زمان نگهداری رهجویان راهنمایی های لازم را ارائه داد . در این بازدید تیم نظارتی از انبار نگهداری مواد غذایی، وضعیت بهداشتی مرکز، آشپزخانه و همچنین دوربین های مداربسته مرکز بازدید بعمل آورد .در پایان غلامی در جمع رهجویان حضور یافته و در خصوص اعتیاد و راه های پیشگیری از اعتیاد و همچنین امید بخشی به رهجویان مطالبی را ارائه نمود.