محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج|برگزاری کارگاه آموزشی دختر امروز، مادر فردا “هشت اصل که در تربیت دختر باید رعایت کرد”

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج کارگاه آموزشی با موضوع دختر امروز ، مادر فردا (با موضوع فرزند پروری: هشت اصل که باید درتربیت دختر رعایت کرد ) جهت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره با همکاری موسسه خیریه احسان خنج برگزار گردید . در این کارگاه که توسط نوذری کارشناس ارشد روانشناسی برگزار گردید در خصوص هشت اصل تربیت دختران مطالبی ارائه گردید و به سوالات حاضرین پاسخ دادند .در ادامه غلامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان خنج در خصوص اصل مهم توانمند سازی و اصل مهم آموزش و آگاه سازی جهت تحقق امر توانمندسازی پایدار مخصوصا در حوزه آسیب های اجتماعی و مبحث مهم فرزند پروری و همچنین اهمیت تربیت دختران نوجوان و نحوه ارتباط باآنها برای حاضرین در جلسه مطالبی را ارائه نمودند ودر پایان جلسه از زحمات و همکاری های نوذری مدرس کارگاه تقدیر گردید