محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج / بازدید از خانواده دارای فرزند دوقلو

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خنج ، علی اکبر غلامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان به همراه رضایی کارشناس واحد امور اجتماعی از منزل خانواده های دارای فرزندان دو قلو بازدید نمودند. در این بازدیدها، وضعیت سلامتی دوقلوها و مسائل و مشکلات خانواده ها از جمله شیرخشک، لوازم بهداشتی. هزینه های تحصیلی و … با حضور رئیس اداره از طرف خانواده ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. قابل ذکر در این بازدید ها بسته های معیشتی به خانواده هااهدا گردید.