محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج /بازدید از مرکز تحت نظارت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج، به مناسبت هفته بهزیستی ، تیم نظارتی اداره بهزیستی با حضور در مرکز مثبت زندگی کد ۷۸۱۴ از مرکز بازدید کردند .
در این بازدید غلامی رئیس اداره بهزیستی ضمن تبریک هفته بهزیستی به پرسنل شاغل در مرکز تحت نظارت و قدردانی از تلاش ها و زحمات پرسنل مرکز در انجام امورات محوله ، از آنان خواست تا با انجام برنامه ریزی دقیق بتوانیم طرح ها و برنامه های واگذار شده به مرکز را با جدیت پیگیری و به سرانجام رسانید شود.
در این بازدید نحوه ثبت گزارش بازدید های دوره ای انجام شده توسط مرکز مثبت از منزل مددجویان و همچنین آمار اجرای طرح ها و برنامه های واگذاری به مرکز بازدید و ارزیابی قرار گرفت.