محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دادگستری-هفته بهزیستی

حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تحت نظارت بهزیستی فسا در دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این شهرستان به مناسبت هفته بهزیستی در راستای تبادل اطلاعات در حوزه آسیب‌های اجتماعی و بررسی قوانین و آیین نامه های حمایت از زنان و کودکان/ نرجس نادری نوبندگانی