محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دریافت تسهیلات به منزله قطع مستمری نیست؛نشست کمیته اشتغال بهزیستی ارسنجان برگزار شد.

در راستای انجام اقدامات و پیگیری امور مربوط به اعتبارات اشتغال افراد متقاضی دارای پرونده در بهزیستی شهرستان ، جلسه ای با حضور سرپرست اداره، معاونت های تخصصی، اعم از واحد پیشگیری،امور اجتماعی ، واحد توانبخشی و کارشناس رابط اشتغال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان،هادی خدارحیمی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان، با بیان اینکه دریافت تسهیلات مددجویان بهزیستی منجر به قطع مستمری آن ها نمی‌شود،افزود؛ این سیاست به خاطر تشویق مددجویان جهت ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید است که یکی از بهترین راه‌های توانمند سازی و کسب استقلال مالی و افزایش خودباوری است.

وی در ادامه طی سخنانی به بیان اهمیت فعالیت‌های حوزه اشتغال در ارتباط با مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: تلاش مددکارهای ما  بررسی وضعیت خانوادگی مددجویان است و اینکه آنها چه سطحی از فن یا مهارت را دارا هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در کمیته مذکور تعداد ۲۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت كه ۷ پرونده آن مربوط به حوزه پيشگيري و معتادين بهبوديافته،۱۲ پرونده مربوط به حوزه توانبخشي و ۳پرونده مربوط به امور اجتماعی را شامل می شد‌ که پس از بررسی و نظر مددکار و سرپرست اداره و حوزه تخصصی موافقت جهت دریافت وام صورت پذیرفت.

انتها/اسکندری