محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در چهارمین روز از هفته بهزیستی صورت پذیرفت؛تجلیل از پزشکان معتمد و عضو کمیسیون پزشکی بهزیستی شهرستان ارسنجان

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان با حضور در محل کار دکتر محمود ابراهیمی فیزیوتراپ با ایشان  دیدار و در خصوص ارائه خدمات پزشکی به جامعه هدف بهزیستی گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان ،هادی خدارحیمی سرپرست بهزیستی، در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن هفته بهزیستی با شعار (شروعی دوباره برای بهتر زیستن) با ابراز خرسندی از حضور دلسوزانه جامعه پزشکی نسبت به جامعه هدف بهزیستی اظهار داشت: جامعه پزشکی همواره نقش پررنگی در مسیر بهبودی توانخواهان و مددجویان بهزیستی دارند و همیشه قدردان زحمات پزشکان فداکار هستیم و به کسانی که نسبت به توانخواهان و جامعه هدف بهزیستی احساس مسئولیت دارند ادای احترام می کنیم.

وی در ادامه این مراسم در سخنانی دور بودن از منیت ونگاه خیر خواهانه به جامعه را منتج از توجه انسان به قانون به همراه کار عاشقانه خواند واین نگاه را سر منشا به زیستن وزندگی بهتر در جامعه دانست وافزود :  نگاه خیر خواهانه در قالب تشکیل تشکلهای مردم نهاد در راستای ایجاد زمینه ارتقاء سطح سلامت وتوان افراد نیازمند خدمتی ماندگار واثر بخش در سطح جامعه خواهد بود .
در پایان با اهدا لوح سپاس و گل از زحمات بی دریغ پزشکان متخصص ،معتمد و عضو کمیسیون پزشکی اداره بهزیستی تجلیل شد.

انتها/اسکندری