محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دوره آموزشی مهارتهای زندگی در شهرستان فیروزآباد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به مناسبت هفته بهزیستی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فیروزآباد با همکاری واحد اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی،باهدف افزایش سطح اطلاعات عمومی ،درتاریخ بیست وهشتم تیرماه اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عنوان مهارت زندگی در فضای اسکای روم نمود.لازم به ذکر است که رجبی کارشناس ارشد روانشناسی از کارکنان واحد اورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباد امرتدریس در این دوره را به عهده داشت./انتهامرتضوی