محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدارسرپرست وکارشناسان اداره بهزیستی شهرستان اوز با رئیس داد گاه عمومی به مناسبت هفته قوه قضائیه

🌀به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز در این دیدار اسدی سرپرست بهزیستی، هفته قوه قضائیه را تبریک گفتند و از اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف بهزیستی، و مسائل و چالش های پیش رو، پیشگیر ی از آسیب های اجتماعی ، ساماندهی معتادان، و همکاری و تعامل دو دستگاه صحبت وگفتگو نمودند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی