دیدار اثنی عشری سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان فارس به همراه سه نفر از کارشناسان این حوزه با کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد وبررسی عملکرد این اداره ومراکزتحت نظارت در حوزه های دفترپیشگیری ازمعلولیتهاوپیشگیری ازآسیبها

درتاریخ بیست و نهم تیر ماه ۱۴٠۱ پنجمین روز از هفته بهزیستی اثنی عشری سرپرست امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی به همراه سالاری،تشکر و عباس پور سه نفر از کارشناسان حوزه پیشگیری بهزیستی فارس عملکرد بهزیستی شهرستان فیروزآباد و مراکز تحت نظارت این اداره را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در این بازدیدها که پور آقایی رئیس اداره بهزیستی و کریمی و خیرخواهی کارشناسان امورپیشگیری فیروزآباد نامبردگان را همراهی نمودند ،ارزیابی عملکرد مراکز تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد به شرح ذیل انجام پذیرفت:

_بازدید از مرکز مثبت زندگی کد ۱۲۳۸به مدیریت محیط و بررسی عملکرد این مرکز در حوزه‌های امور پیشگیری ازجمله انجام طرح سنجش بینایی کودکان و همچنین طرح مانا «مشارکت اجتماعی نوجوانان»

_بازدید از مرکز مثبت زندگی کد ۸۹۷۲با مدیریت

قانعی وبررسی عملکرد این مرکز در حوزه‌های امور پیشگیری ازجمله انجام طرح سنجش بینایی کودکان و همچنین طرح مانا «مشارکت اجتماعی نوجوانان»

_بازدید از پایگاه سنجش شنوائی نوزادان صفرتاشش سال ولی عصر عج شهرستان فیروزآباد با مدیریت عزیزی و ارزیابی شیوه کار و نحوه ارائه خدمات این مرکز و ارائه راهنمائی های لازم

_بازدید از نحوه اجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان «ماز»در محل زینبیه روستای دهبرم که توسط جمعیت سلامت روان آبشار عاطفه ها و باتلاش و تسهیلگری محمدی و احمدی دونفر از بانوان تسهیلگر در روستا در حال اجرا میباشد

_برگزاری جلسه اداری پس از انجام بازدیدهابا رئیس  اداره بهزیستی و ارائه نقاط قوت و بیان نظرات کارشناسی به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات بهزیستی شهرستان در حوزه امور توسعه پیشگیری _اهداء لوح تقدیر از طرف سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس به پور آقایی رئیس بهزیستی فیروزآباد به پاس زحمات ایشان به ویژه در زمینه اجرای دوره آموزشیTOTدر این شهرستان./انتهامرتضوی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.