محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار اسدی رییس اداره بهزیستی با هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس *

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز اسدی رییس اداره بهزیستی با مدیر کل بهزیستی فارس دیدارکردند .
دراین دیدار اسدی رییس اداره بهزیستی و پاکرو معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی،بال افکن معاونت موسسات مراکز غیر دولتی ،مشارکتهای مردمی ، به
بررسی مسایل و چالش های مسکن مددجویان تحت پوشش در حوادث ناشی از زلزله اخیر بهزیستی شهرستان اوز پرداختند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها / ابراهیمی