محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار ریاست محترم اداره بهزیستی کل استان فارس با رئیس اداره بهزیستی سرچهان

به گزارش روابط عمومی سرچهان در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات تامین نیروی انسانی،عمرانی، تجهیزات اداری مورد نیاز و رفاهیات همکاران به بحث و گفتگو گذاشته شد.