محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار مدیر کل و مشاور اجرایی مدیرکل بهزیستی فارس با فرماندار شهرستان کوار

مدیر کل بهزیستی فارس در معیت مشاور اجرایی مدیرکل و رئیس بهزیستی شهرستان کوار با سعید خانی فرماندار این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.

محمدرضا هوشیار در این نشست ضمن ارائه توضیحات اجمالی از عملکرد و خدمات بهزیستی فارس گفت:پیشگیری،توانمندسازی،کارآمدی،شفافیت و بهره گیری از ظرفیت های خیرین سرلوحه امور بهزیستی است. او در ادامه افزود:با توجه به تنوع،سیار بودن و پایین آمدن سن آسیب های اجتماعی باید به پیشگیری های سطح اول توجه ویژه گردد.مدیرکل بهزیستی فارس استفاده از ظرفیت های اجتماعی و سوق دادن حمایت های خیرین به سمت نیازهای عمده شهرستان به خصوص در مبحث آسیب های اجتماعی را از نکات مهم برشمرد.
مدیر کل بهزیستی فارس به هم افزایی در دبیرخانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان اشاره کرد و افزود با تجمیع فعالیت ها می توان چالش ها و آسیب های موجود را برطرف کرد.

خانی فرماندار شهرستان کوار هم ضمن تقدیر از زحمات و فعالیت های بهزیستی تامین اعتبارات ،تامین نیروی انسانی و تلاش در جهت رفع چالش آسیب های اجتماعی را عنوان نمود.