دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

رییس جدید سازمان بهزیستی کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی محمد قادری به سمت معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.