محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سخنرانی سرپرست بهزبستی شیراز در نخستین کنفرانس مطالعات روانشناسی سلامت روان

دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شیراز در نخستین کنفرانس مطالعات روانشناسی سلامت روان که توسط موسسه آموزش علمی آپادانا در سالن نیایش دانشگاه علوم پزشکی شیرلز برگزار شد، به عنوان سخنران حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در این برنامه دکتر محسنی در خصوص نقش روانشناسان تسهیلگر و اقدامات اجتماع محور در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقا سلامت روان مطالب خود را بیان نمود.
گفتنی است این برنامه با حضور اساتید دانشگاه و اعضای سازمان نظام روانشناسی و شرکت دانشجویان دانشگاه آپادانا از صبح روز پنجشنبه آغاز شده و تا عصر ادامه داشت.

انتهای پیام/ مریم زارع