محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سرپرست بهزیستی فارس عنوان کرد:مناسب سازی کنید از مالیات معاف میشوید/ ۱۱۵۵ مرکز و موسسه ،تحت نظارت بهزیستی فارس فعالیت می کنند.


محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی فارس گفت:
موسسات حقوقی و مراکز تحت نظارت بهزیستی فارس، به ازای انجام خدمات مناسب‌سازی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس؛ هوشیار با بیان اینکه ۷۵۵ مرکز (حقیقی ) و چهارصد موسسه (حقوقی ) در قالب کمیسیون ماده ۲۶ مجوز فعالیت خود را از بهزیستی فارس دریافت کرده‌اند، گفت:
با استناد به ماده ۲۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ۱۰۰ درصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سرپرست بهزیستی فارس، تاکید کرد: هزینه های فوق در صورتی که به تایید کارشناسان سازمان بهزیستی رسیده باشد قابل ارائه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.
هوشیار در ادامه اظهار داشت: بهزیستی فارس از کارفرمایانی که مددجویان تحت پوشش بهزیستی را مشغول به کار می نمایند نیز با پرداخت مشوق های بیمه‌ای سهم کارفرما (پرداخت دو سوم حق بیمه سهم کارفرما)و پرداخت تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۲۰ میلیارد ریال ( به ازای هر نفر یکصد میلیون تومان تا سقف ۲۰ نفر ) در راستای اشتغال جامعه هدف حمایت خواهد کرد .
سرپرست بهزیستی فارس افزود این مبالغ تسهیلات مربوط به دستورالعمل سال ۱۴۰۰ می باشد و حتماً مبلغ تسهیلات در دستورالعمل و برش تسهیلاتی سال جاری افزایش خواهد داشت.

انتها/فاطمه رضایی