سرپرست جدیداداره بهزیستی فراشبند معرفی شد

سرپرست بهزیستی استان فارس طی حکمی سحر احمدی را به عنوان سرپرست بهزیستی شهرستان فراشبند منصوب و از زحمات عالیشوندی رئیس سابق بهزیستی شهرستان فراشبند تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، اثنی عشری سرپرست معاونت امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی فارس، در آئین تکریم و معارفه رئیس بهزیستی شهرستان فارس به نیابت از هوشیار سرپرست بهزیستی استان فارس حضور داشتند،اظهار کرد: نیروی انسانی بالاترین سرمایه هر سازمانی و کار در بهزیستی و ارائه خدمات به جامعه هدف و نیازمند بسیار سخت و دشوار است.

در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از عالیشوندی رئیس سابق اداره بهزیستی , و آرزوی موفقیت برای احمدی سرپرست جدید اداره بهزیستی گفت انتظار داریم رئیس بهزیستی با آگاهی کامل از سطح تنوع وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم و تعامل سازنده با سایر ادارات در راستای ارائه خدمات به مراجعین و مددجویان اقدام کند.
در ادامه عالیشوندی رئیس سابق اداره بهزیستی به تشریح عملکرد هفت ساله خود پرداخت و با اشاره به اینکه خدمت در سازمان بهزیستی افق های جدیدی را پیش روی انسان باز می کند، ضمن تبریک به سحراحمدی در همین جا برای ایشان آرزوی توفیق دارم .

انتها/سمانه قاسمی نژاد