محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سفر مدیر کل و رئیس بازرسی بهزیستی فارس به شهرستان زرقان

مدیر کل و رئیس بازرسی بهزیستی فارس در سفر به شهرستان زرقان با کارکنان بهزیستی زرقان دیدار و گفت و گو کردند.
تقدیر از زینب حسن پور دارنده مدال طلای جهانی(دارای معلولیت شنوایی)توسط مدیر کل بهزیستی فارس از دیگر برنامه های اجرا شده در بهزیستی شهرستان زرقان بود.
دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲
روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرقان