محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سفر معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس به شهرستان آباده

اثنی عشری معاون امور توسعه پیشگیری در معیت عالم گیر کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیب‌ها و قائدی کارشناس مسئول دفتر مشاوره ضمن سفر به شهرستان آباده از مراکز تحت نظارت وطرح های در دست اجرای این شهرستان بازدید کردند.

*بازدید از اجرای طرح آگاه‌سازی دختران و زنان با تاکید بر خودمراقبتی با حضور بانوان شرکت کننده طرح در محل مرکز مثبت زندگی کد ۳۲۶ تسهیلگری لافتی

*بازدید از مرکز مشاوره تدبیر و مرکز مشاوره طلوع

*بازدید از مراکز اقامتی میان مدت امید آفرینان ققنوس و نوید صبح رهایی

بخشی از برنامه های معاون پیشگیری بهزیستی فارس و همراهان در این سفر یک روزه بود.