محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان|بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از پروژه ی اردوگاه فرهنگی تفریحی بهزیستی در شهرستان سپیدان

رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به شهرستان سپیدان در معیت مدیر کل بهزیستی فارس، رئیس بهزیستی شهرستان سپیدان و جمعی از مسئولین این شهرستان از پروژه ی در حال ساخت اردوگاه فرهنگی تفریحی بهزیستی در شهرستان سپیدان بازدید کرد.