محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان|برگزاری رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی در بهزیستی شهرستان سپیدان با حضور مدیرکل بهزیستی فارس

میز ارتباطات مردمی در راستای رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی و به منظور هم افزایی گروه های مردمی، نهاد ها و دولت در جهت حمایت و رفع مشکلات گروه های هدف بهزیستی در بهزیستی شهرستان سپیدان با حضور مدیرکل بهزیستی فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

هوشیار ضمن حضور در میز ارتباطات مردمی بهزیستی شهرستان سپیدان با حضور و همراهی سایر مسئولین این شهرستان به بررسی درخواست های جامعه هدف بهزیستی این شهرستان پرداخت.