محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| اجرای مانور آموزشی مدیریت صحنه خودکشی

همزمان با مانور سراسری استان فارس در 15 مهرماه، در شهرستان سپیدان نیز مانور آموزشی مدیریت صحنه ی خودکشی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

این مانور با هدف هماهنگی و ارتقای سطح آمادگی برای مداخله در صحنه خودکشی و همکاری های دورن سازمانی و برون سازمانی، نحوه مدیریت شرایط بحران (خودکشی) و با حضور سرپرست اداره بهزیستی، فوریت های اورژانس اجتماعی (123)، اورژانس (115)، آتش نشانی (125)، نیروی انتظامی ( 110)، برگزار شد.