محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| انجام طرح پویش ملی سلامت در اداره بهزیستی سپیدان


طرح پویش ملی سلامت با همکاری شبکه بهداشت و درمان و واحد پیشگیری بهزیستی در بین همکاران اداره بهزیستی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
این پویش به جهت لزوم غربالگری جمعیت بالای 18 سال شهرستان با هدف شناسایی بیماری های فشارخون و دیابت در حال اجرا می باشد.