محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید از جلسات اجرایی طرح مانا

کارشناس مراکز مثبت زندگی به همراه کارشناس پیشگیری از روند برگزاری طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران (مانا) که در روستای بهرغان شهرستان سپیدان در حال اجراست، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

طرح مانا در راستای ارتقاء مشارکت های اجتماعی، عزت نفس، اعتماد به نفس، استقلال طلبی، مهارت‌های حل مسئله، خودکارآمدی و کمک به فرآیند هویت‌یابی و هویت‌پذیری نوجوانان (13 تا 18 سال) کمک می کند. این طرح با مشارکت و همراهی بهزیستی، آموزش و پرورش، بسیج و سپاه و دهیاری در حال اجرا است.