محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | بازدید دادستان شهرستان سپیدان از مرکز اکرام

با دعوت سرپرست اداره بهزیستی از دادستان شهرستان سپیدان بازدید از مرکز نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی اکرام انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

این بازدید و دیدار به منظور بهبود در تعاملات کاری برون سازمانی شکل گرفت.