محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید کارشناسان اداره کل بهزیستی فارس از مراکز مثبت زندگی

کارشناس مسئول مراکز مثبت زندگی و کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل بهزیستی فارس با همراهی کارشناس مراکز مثبت زندگی بهزیستی سپیدان از مراکز مثبت زندگی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در تاریخ یکشنبه ۳۰ مهرماه از سه مرکز مثبت زندگی شهرستان بازدید به عمل آمد. فریدونی کارشناس مسئول مراکز مثبت زندگی و حمیدی کارشناس آموزش و پژوهش در این بازدید ها نکات و موارد حائز اهمیت را بررسی کردند و جهت پیشبرد بهتر اهداف، در مورد موارد مهم بحث و گفتگو شد و نکات ضروری ثبت شد.