محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری اتاق فکر تخصصی با واحد پیشگیری اداره بهزیستی سپیدان

یکی دیگر از جلسات اتاق فکر تخصصی اداره بهزیستی سپیدان با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس پیشگیری، کارشناس بازرسی، مسئول امور اداری و کارشناس روابط عمومی در دفتر ریاست بهزیستی سپیدان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

به منظور همفکری و مشورت جمعی و با توجه به اثرات مثبت اتاق فکر، در ادامه جلسات دوره ای، جلسه ای با واحد پیشگیری برگزار شد. امینی کارشناس پیشگیری از برنامه ریزی ها و اندیشه های خود راجع به اجرای ایده آل طرح تنبلی چشم در سطح شهرستان سخن گفت، سپس به مسائل پیش روی تأسیس کمپ اعتیاد پرداخت و گزارشی از طرح مانا ارائه داد. با مشورت گروهی تصمیمات عملیاتی پیرامون نکات بیان شده اتخاذ شد و صورت‌ جلسه تنظیم گردید.