محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری اتاق فکر تخصصی با واحد اشتغال


اتاق فکر با واحد اشتغال با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس واحد اشتغال، کارشناس بازرسی، متصدی امور اداری و روانشناس اورژانس اجتماعی در دفتر ریاست بهزیستی سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
در ادامه جلسات دوره ای اتاق فکر با واحدها، جلسه با واحد اشتغال تشکیل شد. ضرغام جعفری مسئول واحد اشتغال موارد و نکات مهم را مطرح کرد و هدف نهایی تسهیلات اشتغال را بهبود رفاه و روحیه کاری مددجویان عنوان کرد، موارد مطرح شده بین اعضا بحث و تبادل نظر شد و در نهایت با نظر سرپرست اداره بهزیستی مصوبات جلسه ثبت گردید.