محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری جلسه آموزش زندگی خانواده

جلسه ی آموزش زندگی خانواده با تدریس امینی کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی در مرکز مثبت زندگی کد 47 ویژه مددجویان بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در این جلسه مقدمه و تعاریفی از زندگی مشترک و ازدواج مطرح شد، همچنین راجع به رضایت ها و محدودیت های زندگی متاهلی، نیاز های رابطه زوجی و شیوه های نوازشگری صحبت شد. در پایان جلسه بحث و گفتگو بین شرکت کنندگان و مدرس شکل گرفت.