محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | برگزاری جلسه با تسهیلگران برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه

جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس مسئول توانبخشی و تسهیلگران CBR در دفتر ریاست بهزیستی سپیدان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

زمانی سرپرست اداره بهزیستی تسهیلگران CBR را خط مقدم خدمت معرفی کرد و به ضرورت خدمات دهی توسط این گروه به عنوان رابط بین مددجویان و بهزیستی تاکید کرد، همچنین مقرر گردید که با کمک دهیاران و شوراها افراد خیر شناسایی گردند تا در جهت رفع مشکلات و نیازهای جامعه هدف قدم مثبتی برداشته شود. در ادامه عباسی کارشناس توانبخشی به شرح و توضیح ماتریس CBR پرداخت و نکات لازم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.