محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | برگزاری جلسه توجیهی با پرسنل مراکز مثبت زندگی و مراکز و موسسات تحت نظارت


جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس پیشگیری، مسئولین فنی مراکز مثبت زندگی و مدیریت مرکز فیض و موسسه نگاه مهربان پدرانه در دفتر ریاست اداره بهزیستی سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
این جلسه، جهت اجرایی شدن برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ سال، تشریح کامل دستورالعمل و نحوه اجرای برنامه در سال جاری و همچنین مشخص نمودن مراکز غربالگری و مرکز ناظر، برگزار گردید.