محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری دوره آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی


جلسه ای با حضور علیدوست کارشناس مسکن، صالحی کارشناس امور اجتماعی و مددکاران مراکز مثبت زندگی در سالن جلسات اداره بهزیستی شهرستان سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
با توجه به ضرورت آگاهی های لازم مددکاران جلسه ای پيرامون آموزش و آگاه سازی مددکاران با خدمات مسکن برگزار شد و موارد حائز اهمیت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.