محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

جلسه ای آموزشی در مرکز مثبت زندگی کد ۷۲۹ با حضور گروه هدف و عموم مردم با تدریس امینی کارشناس پیشگیری اداره انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

این جلسه پیرامون اهمیت روز جهانی پیشگیری از خودکشی تشکیل شد و راهکارهایی مهم برای جلوگیری از خودکشی در سطح فردی و اجتماعی و ملی بیان شد، همچنین آموزش هایی در زمان مواجهه با بحران ارائه گردید و به آمارهای موجود در سطح جهانی اشاره شد.