محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | تشکیل اتاق فکر تخصصی با واحد مسکن


در ادامه جلسات اتاق فکر، جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، معاون اداره، کارشناس واحد مسکن و کارشناس توانبخشی در دفتر ریاست بهزیستی سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
در این جلسه پیرامون چالش ها و موفقیت های حوزه مسکن بحث و گفتگو شد، کارشناس واحد مسکن نقطه نظرات کاربردی خود را اعلام کرد و مصوبات این جلسه مکتوب گردید تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.