محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | جلسه کارگروه اشتغال اداره بهزیستی سپیدان


اولین جلسه کارگروه اشتغال در سال ۱۴۰۳ با حضور زمانی سرپرست اداره بهزیستی، جعفری کارشناس واحد اشتغال، عباسی کارشناس توانبخشی، صالحی کارشناس اموراجتماعی، امینی کارشناس پیشگیری و مددکاران و مسئولین فنی مراکز مثبت زندگی در سالن جلسات اداره بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
در این جلسه پیرامون توزیع اعتبارات بین واحدهای تخصصی، اهلیت سنجی مددجویان متقاضی وام بحث و گفتگو شکل گرفت و اسامی وام گیرندگان بانک های رسالت و تجارت تصویب گرديد، در ادامه جلسه زمانی سرپرست اداره بهزیستی از تعامل و همکاری مطلوب کارشناس اشتغال جهت جذب مناسب اعتبارات تقدیر کرد.