محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برپایی ایستگاه صلواتی

سرپرست اداره بهزیستی به همراه کارمندان اداره و پرسنل اورژانس اجتماعی همراه با سایر مردم انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن و حضور در راهپیمایی، ایستگاه صلواتی پایگاه مقاومت بسیج شهیدان زمانی بهزیستی سپیدان جهت پذیرایی از عموم مردم در نقطه اصلی شهر برپا شد.

#جمهوریت_اسلامیت_ایرانیت
#ایران_قوی
#مشارکت_رقابت_سلامت_امنیت
#دولت_کار_و_فعالیت