محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| حضور ریاست اداره فناوری اطلاعات و کارشناسان ستادی اداره‌ کل بهزیستی فارس در بهزیستی سپیدان

طالع پور ریاست اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی به همراه حمیدی و فریدونی کارشناسان ستادی اداره کل بهزیستی فارس از مراکز مثبت زندگی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

جهت بررسی رعایت موارد حائز اهمیت بازدید فوق صورت گرفت و نکات لازم ارائه گردید.