محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| کارگاه آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سپیدان


جلسه ای آموزشی با حضور جمعی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سپیدان و با تدریس مائده محدث روانشناس اورژانس اجتماعی در سالن جلسات بهزیستی سپیدان تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
این دوره آموزشی با موضوع آگاه سازی در خصوص شناسایی نشانه ها و علائم پیش بینی کننده خودکشی در نوجوانان به منظور پیشگیری و کاهش خودکشی برگزار گردید.