محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| یکشنبه‌های تعاملی اداره بهزیستی شهرستان سپیدان

یکشنبه‌های تعاملی در دفتر ریاست اداره بهزیستی سپیدان با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس توانبخشی، کارشناس پیشگیری، کارشناس روابط عمومی و نماینده منتخب گروه کم بینایان و نابینایان شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

این جلسه با هدف بررسی بهتر و دقیق تر مسائل و مشکلات جامعه توانخواه تشکیل شد. سجاد جوانمردی از توانخواهان کم بینای تحت پوشش بهزیستی بخشی از مطالبات و خواسته های به حق احساس شده جامعه هدف را بیان کرد. در جلسه مصوب شد جوانمردی به عنوان دبیر انجمن معلولین شهرستان فعالیت نماید و برنامه ریزی دقیق جهت حضور او در جلسات مهم از جمله نشست های دوره ای و کمیته مناسب سازی شهری انجام گیرد.