محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا|دهه فجر و استقرار میزخدمت با حضور دکتر ایمانیه استاندار فارس

استقرار میز خدمت با حضور دکترایمانیه استاندار فارس،مهندس صفرپور فرماندار ویژه فسا،دکترمرادی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ، سلمانی رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت گرامیداشت دهه پر فروغ فجر ، دکتر ایمانیه استاندار فارس ، مهندس صفرپور فرماندار ویژه فسا ،دکتر مرادی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ،سلمانی رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس و رضائیان رئیس اداره بهزیستی فسا در میزخدمت که در محل دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد حضور یافتند و پاسخگوی مراجعین بودند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا